VHSC training completed

Dainik Bhaskar, November 20, 2011