Rally Organised in Ghatiyawali and Shambhupura

Dainik Bhaskar, February 18, 2010